Strona internetowa ospkalwaria.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. OK, akceptuję

Statystyki

2017r.
l.p. Data Miejscowość Zagrożenie Typ zagrożenia
1. 15.01   Kalwaria Zebrzydowska Pożar w budynku mieszkalnym  Pożar 
2. 15.01  Kalwaria Zebrzydowska  Tlenek węgla w bloku ul.Weissa  Miejscowe zagrożenie 
3. 27.01  Kalwaria Zebrzydowska  Alarm z systemu p-poż   Fałszywy alarm 
4. 30.01  Brody Pożar sadzy w kominie Pożar 
5. 01.02  Bugaj  Pożar budynku gospodarczego   Pożar 
6. 04.02  Brody/Kalwaria Plama ropy DK-52   Miejscowe zagrożenie
7. 15.02  Kalwaria Zebrzydowska Drzewo pochylone nad drogą Fałszywy alarm
8. 16.02  Kalwaria Zebrzydowska Plama oleju ul Kolejowa   Miejscowe zagrożenie
9. 25.02  Kalwaria Zebrzydowska Kolizja 3 pojazdów ul Jagiellońska   Miejscowe zagrożenie
10. 27.02  Izdebnik Pożar nieużytków   Pożar
11. 27.02  Kalwaria Zebrzydowska Kolizja na ul Jagiellońskiej Miejscowe zagrożenie
12. 27.02  Kalwaria Zebrzydowska Pożar nieużytków ul Floriana Pożar
13. 28.02 Zakrzów Pożar nieużytków
Pożar
14. 02.03 Barwałd Średni
Pożar nieużytków
Pożar
15. 02.03 Kalwaria Zebrzydowska Pożar nieużytków ul Kolejowa Pożar
16. 03.03 Kalwaria Zebrzydowska Pożar poddasza al. Jana Pawła II
Pożar
17. 03.03 Kalwaria Zebrzydowska Pożar nieużytków ul Krakowska
Pożar
18. 04.03 Kalwaria Zebrzydowska Pożar nieużytków ul Czerna Pożar
19. 04.03 Brody Pożar nieużytków za stacja paliw
Pożar
20. 04.03 Kalwaria Zebrzydowska Pożar nieużytków ul Piaskowa Pożar
21. 04.03 Brody Pożar nieużytków “Brodzkie Pola”
Pożar
22. 05.03 Barwałd Górny Pożar nieużytków
Pożar
23. 05.03  Bugaj Przechylone drzewo nad drogą Miejscowe zagrożenie
24. 15.03 Stanisław Górny Pożar nieużytków
Pożar
25. 16.03 Kalwaria Zebrzydowska
Pożar nieużytków ul Czerna
Pożar
26. 16.03 Brody Pożar nieużytków
Pożar
27. 16.03 Kalwaria Zebrzydowska
Plama oleju ul Batalionów Chłopskich
Miejscowe zagrożenie
28. 17.03 Brody Pożar nieużytków Pożar
29. 17.03 Kalwaria Zebrzydowska
Pożar nieużytków ul Długa
Pożar
30. 17.03 Kalwaria Zebrzydowska
Pożar nieużytków ul Dworcowa
Pożar
31. 17.03 Przytkowice
Pożar stodoły
Pożar
32. 18.03 Kalwaria Zebrzydowska-Zakrzów Plama oleju
Miejscowe zagrożenie
33. 18.03 kKlwaria Zebrzydowska
Plama oleju
Miejscowe zagrożenie
34. 18.03 Kalwaria Zebrzydowska
Oderwana połać dachu ul Weissa
Miejscowe zagrożenie
35. 20.03 Zebrzydowice
Pożar stodoły
Pożar
36. 23.03 Kalwaria Zebrzydowska
Plama oleju Rynek
Miejscowe zagrożenie
37. 25.03 Zebrzydowice
Zasłabnięcie kobiety
Podejrzenie tlenku węgla
Miejscowe zagrożenie
38. 27.03 Stanisław Dolny
Pożar traw 25 arów
Pożar
39. 27.03 Kalwaria Zebrzydowska
Pożar traw ul Kolejowa
Pożar
40. 28.03 Kalwaria Zebrzydowska
Inspekcja gotowości bojowej
Miejscowe zagrożenie
41. 28.03 Kalwaria Zebrzydowska
Pożar traw ul Lanckorońska
Pożar
42. 29.03 Brody Pożar traw nad stacją paliw
Pożar
43. 29.03 Kalwaria Zebrzydowska
Pożar traw okolice cmentarza
Pożar
44. 30.03 Kalwaria Zebrzydowska
Kolizja ul. Floriana
Miejscowe zagrożenie
45. 31.03 Brody Pożar traw Brodzkie Pola
Pożar
46. 31.03 Brody
Pożar traw Brodzkie Pola
Pożar
47. 31.03 Kalwaria Zebrzydowska
Pożar traw ul. Czerna
Pożar
48. 01.04 Brody
Pożar traw Brodzkie Pola 4 ha
Pożar
49. 01.04 Brody
Pożar traw Brodzkie Pola
Pożar
50. 01.04 Kalwaria Zebrzydowska
Pożar traw ul Dworcowa
Pożar
51. 02.04 Bugaj
Pożar traw 20 ar
Pożar
52. 02.04 Stronie
Pożar traw 1 ha
Pożar
53. 02.04 Brody
Pożar traw Brodzkie Pola 1,5 ha
Pożar
54. 02.04 Brody Pożar traw Brodzkie Pola 40 ar
Pożar
55. 03.04 Kalwaria Zebrzydowska
Pożar traw ul. Lanckorońska 15 ar
Pożar
56. 03.04 Kalwaria Zebrzydowska
Pożar traw ul Kolejowa 10 ar
Pożar
57. 03.04 Kalwaria Zebrzydowska
Pożar traw ul Jagiellońska 10 ar
Pożar
58. 07.04 Stanisław Dolny Ćwiczenia miejsko-gminne
Inne
59. 08.04 Stanisław Dolny
Pożar stodoły
Pożar
60. 09.04 Kalwaria Zebrzydowska
Zabezpieczenia uroczystości
Inne
61. 09.04 Kalwaria Zebrzydowska
Plama oleju ul Mickiewicza
Miejscowe zagrożenie
62. 11.04 Kalwaria Zebrzydowska
Plama oleju ul Floriana
Miejscowe zagrożenie
63 12.04 Bugaj
Przechylone drzewo
Miejscowe zagrożenie
64. 12.04 Kalwaria Zebrzydowska
Zabezpieczenie uroczystości
Inne
65. 13.04 Barwałd Górny
Pożar oleju na kuchence
Pożar
66. 13.04 Kalwaria Zebrzydowska
Zabezpieczenia uroczystości
Inne
67. 14.04 Kalwaria Zebrzydowska
Zabezpieczenia uroczystości
Inne
68. 18.04 Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice
Plama oleju na DK52
Miejscowe zagrożenie
69. 18.04 Brody
Drzewo na drodze
Fałszywy alarm
70. 19.04 Kalwaria Zebrzydowska
Przechylone drzewo ul Batalionów
Miejscowe zagrożenie
71. 19.04 Zakrzów
Powalone drzewo
Miejscowe zagrożenie
72. 18.04 Bugaj
Plama oleju na drodze
Miejscowe zagrożenie
73. 27.04 Bugaj
Alarm z monitoringu Klasztor
Fałszywy alarm
74. 29.04 Barwałd Górny
Pożar domku letniskowego
Pożar
75. 05.05  Brody  Zadymienie w budynku mieszkalnym  Pożar 
76. 08.05  Kalwaria Zebrzydowska Alarm z monitoringu Klasztor  Fałszywy alarm
77. 08.05  Kalwaria Zebrzydowska Alarm z monitoringu Klasztor Fałszywy alarm
78. 18.05  Kalwaria Zebrzydowska Pożar gałęzi ul. Dworcowa  Pożar 
79. 20.05  Kalwaria Zebrzydowska Pożar zakładu ul Krakowska  Pożar 
80. 24.05  Bugaj Wypadek z udziałem ciągnika rolniczego  Miejscowe zagrożenie 
81. 24.05  Kalwaria Zebrzydowska Uszkodzona butla gazowa ul.
11 Listopada
Miejscowe zagrożenie
82. 10.06  Kalwaria Zebrzydowska Plama oleju ul Dworcowa Miejscowe zagrożenie
83. 12.06  Kalwaria Zebrzydowska Alarm z monitoringu klasztor Fałszywy alarm
84. 16.06 Kalwaria Zebrzydowska Alarm z monitoringu Hotel  Fałszywy alarm
85. 17.06 Kalwaria Zebrzydowska Pożar pojazdu ul Targowa Pożar
86. 19.06  Kalwaria Zebrzydowska Plama oleju ul Floriana Miejscowe zagrożenie
87. 21.06  Spytkowice Ćwiczenia powiatowe Inne
88. 24.06 Kalwaria Zebrzydowska Kolizja 2 pojazdów ul Jagiellońska Miejscowe zagrożenie
89. 25.06 Kalwaria Zebrzydowska Zabezpieczenie p-poż Dni Kalwarii Inne
90. 28.06 Kalwaria Zebrzydowska Pożar nieużytków ul Dworcowa Pożar
91. 28.06  Bugaj Zerwana linia energetyczna Miejscowe zagrożenie
92. 01.07  Barwałd Średni Pożar przyłącza elektrycznego Pożar
93. 10.07  Kalwaria Zebrzydowska Alarm z monitoringu Klasztor Fałszywy alarm
94. 12.07  Brody Kolizja Solca DK 52 Miejscowe zagrożenie
95. 20.07  Kalwaria Zebrzydowska Zwisające elementy dachu nad chodnikiem ul Kościuszki Miejscowe zagrożenie
96. 22.07  Kalwaria Zebrzydowska Alarm z monitoringu klasztor Fałszywy alarm
97. 25.07  Kalwaria Zebrzydowska Alarm z monitoringu klasztor Fałszywy alarm
98. 01.08 Brody Kolizja DK52 Miejscowe zagrożenie
99. 03.08 Kalwaria Zebrzydowska Rozpylona substancja w budynku poczty Miejscowe zagrożenie
100. 04.08 Kalwaria Zebrzydowska Zadymienie w budynku mieszkalnym
pożar sadzy ul Rólki
Pożar
101. 05.08 Kalwaria Zebrzydowska Pożar trawy ul Lanckorońska Pożar
102. 12.08 Kalwaria Zebrzydowska Alarm z moniotoringu klasztor Fałszywy alarm
103. 13.08  Bugaj Gniazdo szerszeni w drzewie na terenie dróżek Miejscowe zagrożenie
104. 14.08 Barwałd Średni  Uszkodzona rura z gazem przy budynku mieszkalnym Miejscowe zagrożenie
105. 16.08 Izdebnik Pożar zakładu produkcyjnego Pożar
106. 17.08 Kalwaria Zebrzydowska  Plama oleju ul św Floriana Miejscowe zagrożenie
107. 17.08 Kalwaria Zebrzydowska  Usuwanie uszkodzonego drzewa ul Lanckorońska Miejscowe zagrożenie
108. 18.08 Kalwaria Zebrzydowska  Usuwanie gniazda owadów ul Lanckorońska Miejscowe zagrożenie
109. 18.08 Izdebnik  Usuwanie gniazda owadów w budynku mieszkalnym Miejscowe zagrożenie
110. 19.08 Kalwaria Zebrzydowska Plama oleju ul. Jagiellońska Fałszywy alarm
111. 20.08 Kalwaria Zebrzydowksa  Zabezpieczenie uroczystości  Inne
112. 21.08 Brody Kolizja dwóch pojazdów Miejscowe zagrożenie
113. 25.08 Kalwaria Zebrzydowska Plama oleju ul Targowa Miejscowe zagrożenie
114. 25.08 Kalwaria Zebrzydowska  Pożar konaru drzewa ul Lanckorońska Pożar
115. 27.08 Bugaj  Powalone drzewo Miejscowe zagrożenie
116. 30.08 Kalwaria Zebrzydowska Zerwany kabel telekomunikacyjny Miejscowe zagrożenie
117. 05.09 Kalwaria Zebrzydowska  Plama oleju ul Jagiellońska Miejscowe zagrożenie
118. 07.09 Kalwaria Zebrzydowska Plama oleju ul Jagiellońska Miejscowe zagrożenie
119. 10.09 Kalwaria Zebrzydowska Zabezpieczenie uroczystości Inne
120. 12.09 Zarzyce Małe Poszukiwania zaginionego męszcyzny Inne
121. 13.09 Brody Powalone drzewo droga na Palczę Miejscowe zagrożenie
122. 13.09 Brody Kolizja Brody Miejscowe zagrożenie
123. 17.09 Kalwaria Zebrzydowska  Zalana piwnica ul Kolejowa Miejscowe zagrożenie
124. 20.09 Podolany Pożar domu Fałszywy alarm
125. 21.09 Kalwaria Zebrzydowska  Zalana piwnica w budynku ul Jagiellońska Miejscowe zagrożenie
126. 21.09 Kalwaria Zebrzydowska  Zalana piwnica w budynku ul Krakowska Miejscowe zagrożenie
127. 26.09 Kalwaria Zebrzydowska  Zderzenie dwóch pojazdów DK52 Miejscowe zagrożenie
128. 26.09 Jastrzębia  Usuwanie gniazda szerszeni Miejscowe zagrożenie
129. 01.10 Zarzyce Wielkie/Izdebnik  Zabezpieczenie niewywuchu Miejscowe zagrożenie
130. 02.10 Barwałd Górny  Wypadek DK 52 Miejscowe zagrożenie
131. 03.10 Kalwaria Zebrzydowska  Powalony konar ul Jagiellonska Miejscowe zagrożenie
132. 03.10 Zebrzydowice  Powalone drzewo Miejscowe zagrożenie
133. 03.10 Kalwaria Zebrzydowska  podtrzymanie zasilania w Ośrodku Zrdowia Miejscowe zagrożenie
134. 03.10 Bugaj  Powalone 4 drzewa Miejscowe zagrożenie
135. 04.10 Kalwaria Zebrzydowska  Uszkodzony dach ul Jagiellońska Miejscowe zagrożenie
136. 10.10 Zebrzydowice  Kolizja dwóch pojazdów Miejscowe zagrożenie
137. 14.10 Kalwaria Zebrzydowska  Plama oleju ul św Floriana Miejscowe zagrożenie
138. 16.10 Kalwaria Zebrzydowska  Rozszczelniony piec ul Barnardyńska Pożar
139. 25.10 Kalwaria Zebrzydowska  Pożar kontenera Pożar
140. 29.10 Kalwaria Zebrzydowska  Powalone drzewo ul 3 Maja Miejscowe zagrożenie
141. 29.10 Bugaj  Powalone drzewo Miejscowe zagrożenie
142. 29.10 Brody/Izdebnik  Powalone drzewo Miejscowe zagrożenie
143. 29.10 Bugaj  Powalone drzewo Miejscowe zagrożenie
144. 29.10 Zebrzydowice  Powalone drzewo Miejscowe zagrożenie
145. 29.10 Zebrzydowice  Pomoc ZRM Miejscowe zagrożenie
146. 29.10 Zebrzydowice Powalone drzewo Miejscowe zagrożenie
147. 29.10 Zebrzydowice Powalone drzewo na linie energetyczne Miejscowe zagrożenie
148. 29.10 Brody Powalone drzewo na DK 52 Miejscowe zagrożenie
149. 29.10 Brody  Powalone drzewo Miejscowe zagrożenie
150. 30.10 Brody  Pochylone drzewo Fałszywy alarm
151. 30.10 Kalwaria Zebrzydowska Uszkodzony dach w budynku Miejscowe zagrożenie
152. 31.10 Barwałd Górny  Wypadek na DK 52 Miejscowe zagrożenie
153. 31.10 Zebrzydowice  Otwarcie mieszkania Miejscowe zagrożenie
154. 02.11 Zebrzydowice Pożar skrzynki elektrycznej Pożar
155. 05.11 Kalwaria Zebrzydowska Alarm z monitoringu Klasztor Fałszywy alarm
156. 07.11 Kalwaria Zebrzydowska Otwarcie mieszkania ul 11 Listopada Miejscowe zagrożenie
157. 07.11 Kalwaria Zebrzydowska Pies w korycie rzeki Fałszywy alarm
158. 08.11 Barwałd Górny Wypadek na DK 52 Miejscowe zagrożenie
159. 13.11 Brody Wypadek na DK 52 Miejscowe zagrożenie
160. 14.11 Kalwaria Zebrzydowska Plama ropy na stacji paliw Miejscowe zagrożenie
161.. 17.11 Kalwaria Zebrzydowska Kolizja ul Jagiellońska Miejscowe zagrożenie
162. 24.11 Kalwaria Zebrzdowska Kolizja ul Jagiellońska Miejscowe zagrożenie
163. 30.11 Bugaj Usuwanie pochylonego drzewa Miejscowe zagrożenie
164. 01.12 Kalwaria Zebrzydowska Tlenek węgla, pomoc ZRM ul Sowińskiego Miejscowe zagrożenie
165. 01.12 Barwałd Średni Pożar stodoły Pożar
166. 06.12 Leńcze Pożar domu jednorodzinnego Pożar
167. 06.12 Kalwaria Zebrzydowska Alarm z monitoringu Klasztor Fałszywy alarm
168. 08.12 Kalwaria Zebrzydowska Zabezpieczenie lądowiska LPR Miejscowe zagrożenie
169. 08.12 Kalwaria Zebrzydowska Wyciek gazu ul 11 Listopada Miejscowe zagrożenie
170. 10.12 Barwałd Górny Postrzelony myśliwy pomoc ZRM Miejscowe zagrożenie
171. 11.12 Kalwaria Zebrzydowska Plama oleju ul Batalionów Chłopskich Miejscowe zagrożenie
172. 11.12 Kalwaria Zebrzydowska Pochylone drzewo ul Partyzantów Fałszywy alarm
173. 12.12 Zarzyce Wielkie Drzewo oparte o linie energetyczne Miejscowe zagrożenie
174.  14.12 Kalwaria Zebrzydowska Pochylone drzewo ul. Batalionów Chłopskich Miejscowe zagrożenie
175. 19.12 Kalwaria Zebrzydowska Potrącenie pieszego DK52 Miejscowe zagrożenie
176. 23.12 Bugaj/Kalwaria Zebrzydowska Plama Oleju  Miejscowe zagrożenie
177. 25.12 Kalwaria Zebrzydowska Plama Oleju ul Mickiewicza Miejscowe zagrożenie
178. 27.12 Zebrzydowice Pożar w domu wczasowym Pożar
Powyższe statystyki mają charakter wyłącznie informacyjny