Site icon Oficjalna Strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zakończenie remontu budynku OSP

Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, Panu Burmistrzowi, Radzie Miasta, Zarządowi Osiedla Nr1 oraz Nr2, Urzędowi Marszałkowskiemu oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  za pomoc oraz wkład włożony w remont budynku naszej jednostki. Remont polegał na wykonaniu nowej elewacji budynku wraz z wymianom rynien i parapetów, odwodnieniu oraz dociepleniu fundamentów, malowaniu dachu wraz z obróbką kominów, wymianie drzwi pomieszczeń kotłowni na drzwi p-poż oraz wykonanie chodnika wokół budynku.


Szczególne podziękowania

Dla firmy Lak-Bud z Choczni za pracę i cierpliwość włożoną przy remoncie budynku.

Panu mgr. inż. Michałowi Sopickiemu za nadzór techniczny podczas prac remontowych.

Pani Bożenie Stokłosa z referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej za dokumentacje oraz nadzór merytoryczny nad projektem.


Całkowity koszt inwestycji: 190 819,30zł

Pozyskane środki na inwestycję:

Exit mobile version