Site icon Oficjalna Strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Kalwaria Zebrzydowska

W dniu 28.03.2017 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i bryg. Jerzy Leśniakiewicz w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej – dh. Stanisława Brózdy przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Kalwarii Zebrzydowskiej, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

Działania zastępu typu GCBARt 4,4/40 pod dowództwem naczelnika OSP – dh. Piotra Buśko polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu, przy współpracy z innym wezwanym aplikacyjnie na miejsce działań zastępem OSP, pozorowanego pożaru powstałego w kotłowni budynku użyteczności publicznej. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, tradycyjnie, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki – OSP Kalwaria Zebrzydowska otrzymała ogólną ocenę dobrą.

Tekst oraz foto: www.straz.wadowice.internetdsl.pl
JK

 

Exit mobile version