Strona internetowa ospkalwaria.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. OK, akceptuję

Bądź czujny, chroń się przed czadem

 W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, przypominamy iż tlenek węgla jest gazem silnie trującym. Jest tym groźniejszy, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie dusi w gardle.

Źródłami tlenku węgla są wszystkie urządzenia spalające paliwo np. piece gazowe, piecyki łazienkowe, piece opalane drewnem, węglem lub olejem opałowym, kominki, gazowe ogrzewacze pomieszczeń itp. Jeżeli działają prawidłowo i mają zapewniony ciągły dopływ świeżego powietrza oraz dobre odprowadzenie spalin, to ilość tlenku węgla produkowana w trakcie ich pracy jest tak mała, że nie zagraża życiu domowników. Problem powstaje gdy urządzenie jest popsute lub rozregulowane, dopływ świeżego powietrza do mieszkania zostaje znacznie ograniczony np. poprzez pozatykane kratki wentylacyjne.

PAMIĘTAJ TLENEK WĘGLA ZABIJA BEZ OSTRZEŻENIA!!!


Aby zminimalizować możliwość zatrucia tlenkiem węgla należy przestrzegać następujących zasad:

1. Wyposaż mieszkanie w spełniający polskie i europejskie normy atestowany czujnik czadu (w porę zaalarmuje Cię o zagrożeniu).

2. Regularnie wykonuj przeglądy techniczne (oraz czyszczenie)  przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (korzystaj jedynie z usług profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje, czyli kominiarzy; zawsze usuwaj usterki stwierdzone przez kominiarzy; o wadliwie działających urządzeniach grzewczo-kominowych natychmiast informuj właściciela lub zarządcę budynku; nigdy nie dokonuj samodzielnych napraw, przeróbek i podłączeń do przewodów kominowych)

3. Często wietrz pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe).

4. Uchyl okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej).

5. Zapewnij stałe rozszczelnienie okien i  zadbaj o nawiewniki w nowych szczelnych oknach.

6. Systematycznie sprawdzaj ciąg powietrza w pomieszczeniu, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej (jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu).

7. Przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj tylko z usług wykwalifikowanych fachowców.

8. Użytkuj tylko sprawne technicznie urządzenia i zgodnie z instrukcją producenta kontroluj ich stan techniczny.

9. Kupuj jedynie urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu (w sytuacjach wątpliwych żądaj okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego specyfikację techniczną oraz informacje o przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia).

10. W żadnym wypadku nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe.

11. Dbaj o środowisko i swoje urządzenia (nie spalaj w nich śmieci, plastiku, starych mebli, ubrań itp).

12. Nigdy nie zostawiaj samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte.

13. Nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji.

14. Zawsze pamiętaj o zasadzie: tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia